Valitse sivu

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Blogi englanniksi -verkkopalveluiden käyttäjä- ja asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Merja Rossi-Lindholm, Meroli Consulting OÜ (Viron yritysrekisteri 14494572)

Osoite: Philbeach House, Dale, Haverfordwest, SA62 3QU, United Kingdom

Yhteystiedot: [email protected]

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri. Blogi englanniksi -sivuston verkkopalveluiden (sähköpostilista sekä kielipalveluiden, valmennusten ja digituotteiden tilaukset) käyttäjän suostumuksella tapahtuva sivuston verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin liittyviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietoja kerätään ja käytetään käyttäjän liittyessä sähköpostilistalle, ladatessa sähköpostin kautta materiaalia sivustolta tai tilatessa sähköpostitse, verkkosivustolta tai siihen liittyvästä verkkokaupasta tuotteen. Lomakkeita käyttäessään käyttäjä vahvistaa suostumuksensa tietojensa liittämiseen rekisteriin vastaamalla hänelle lähetettyyn vahvistussähköpostiin. Verkkokaupasta ostaminen tai sähköpostin välityksellä lähetetty tilaus katsotaan sopimukseksi, jolloin käyttäjä suostuu automaattisesti häntä koskevien tietojen lisäämiseen asiakasrekisteriin tilauksen toimittamiseksi.

Käyttäjällä on tämän jälkeen mahdollisuus poistua sähköpostilistalta, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä, valitsemalla vaihtoehto jokaisen sähköpostin lopussa olevaa linkkiä käyttäen tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa [email protected] . Asiakasrekistä poistamiseen sovelletaan laskuihin ja sopimuksiin liittyvää lakia, mutta niiden salliessa asiakas voi pyytää poistamaan itseään koskevan tiedon.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähköpostilistalle rekisteröityneen käyttäjän tietoja käytetään sivustoon liittyvän sähköpostilistan sisällön lähettämiseen käyttäjälle sekä käyttäjän sivulta itse valitseman sisällön hänelle toimittamiseen. Jos käyttäjä tilaa tuotteen, hänen tietojaan käytetään tuotteen toimittamiseen ja ne säilytetään suojatusti vähintään sopimusta sekä laskutusta koskevien lakien mukaisen ajan. Jos asiakas ei tänä aikana ole tehnyt uutta tilausta, tiedot poistetaan tämän ajan täytyttyä rekisteristä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Blogi englanniksi -sivuston omissa rekistereissä. Käyttäjästä sähköpostilistaa varten kerättävät tiedot ovat etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. Laskutettaessa asiakasta suoraan voidaan lisäksi kerätä tietoa yrityksestä tai yksityisen kuluttajan osoite. Lisäksi sivustolla käytetään evästeitä, joiden käytöstä annetaan lisätietoa alla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Rekisteröityminen tarkoittaa tässä käyttäjän valintaa liittyä sähköpostilistalle ja palvelun käyttö tuotteen ostamista tai materiaalin lataamista sivustolta sähköpostin kautta. Lisäksi sivustolla käytetään evästeitä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Blogi englanniksi -sivuston ja siihen liittyvien palveluiden ylläpidosta osa tapahtuu Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella rekisterinpitäjän toimesta. Tietojen siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi eli palvelun toimittamiseksi. Sivustoa ylläpitävä kääntäjä työskentelee pääasiallisesti ulkomailla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja tiedot on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Sivusto on SSL-suojattu.

TARKASTUSOIKEUS JA TIETOSUOJA-ASETUKSEN MÄÄRITTELEMÄT OIKEUDET

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Merja Rossi-Lindholm, Philbeach House, Dale, Haverfordwest, SA62 3QU, United Kingdom.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Blogi englanniksi -verkkosivuston asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Rekisterinpitäjä ei tarkista jäsenten antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole jäsenten käytettävissä. Kun tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeellista, rekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan jäsenen tunnistetiedoista.

Muut tietosuoja-asetuksen määrittelemät oikeudet voit ottaa käyttöösi ottamalla asetuksen ja tietosuojavaltuutetun määrittelemällä tavalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään osoitteessa [email protected] tai postitse yllä kerrottuun osoitteeseen.

Pyrimme tällä kuvauksella kertomaan kattavasti henkilötietojen käsittelystä sivuston kautta ja muussa toiminnassamme. Jos jokin osa henkilötietojen käsittelyä koskevasta kuvauksesta jäi epäselväksi, voit esittää kysymyksiä lähettämällä kysymyksesi sähköpostilla. Otamme mielellämme vastaan myös parannusehdotuksia tähän osioon liittyen.

Rekisteriseloste on luotu 16.4.2018 ja päivitetty 4.10.2018.

 

Share This